2/2012

Noty o książkach

 

Obrazek ilustrujący tekst Noty o książkach

 

Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Kuligowskiej to nie tylko zbiór historycznoteatralnych portretów, ale prawdziwa galeria. Jej zwiedzanie przynosi czytelnikowi ogromną przyjemność.

Redaktorzy tomu zadbali bowiem o atrakcyjny dobór tekstów (jeżeli chodzi zarówno o autorów, jak i portretowanych modeli). W sposób interesujący ułożyli te szkice, porównując trzy działy książki do trzech sal, w których rozwieszono podobizny według technik, w jakich zostały stworzone. Przechodząc przez te gabinety, odnajdujemy dwadzieścia miniatur poświęconych aktorom, scenografom i badaczom teatru.
Każdy bywalec muzeów ma swoje ulubione dzieła sztuki. Mi szczególnie spodobały się wizerunek Jerzego Gota z jego peloponeskim ogrodem w tle (Jan Michalik), podwójny portret Stanisławy Umińskiej, późniejszej siostry Benigny (Lidia Kuchtówna) i wielobarwna podobizna Teresy Roszkowskiej (Joanna Stacewicz-Podlipska). Za niezwykle cenny uważam także artykuł Haliny Waszkiel poświęcony Wojciechowi Bogusławskiemu, jego życiowym partnerkom i licznym potomkom. Jest to szereg portretów ujętych w formę drzewa genealogicznego.
W książce nie zabrakło podobizny samej Jubilatki. Interesujący szkic nakreśliły we wstępie redaktorki tomu. Uzupełnia go wykaz trzystu dwudziestu publikacji profesor Kuligowskiej. Mam poczucie, że tom godny jest okazji, na którą go przygotowano.

tytuł Portrety teatralne. Piórkiem – węglem – pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej
redakcja Irena Jajte-Lewkowicz, Małgorzata Leyko
wydawca Galeria Amcor
miejsce i rok Łódź 2011

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu „Klasyka Żywa”, wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej.