4/2012

Noty o książkach

 

Oto pomysł, jak poważnie, ale bez nadmiernej solenności, uczcić jubileusz – zamiast książki wydać gazetę. W pierwszej części – Niekończącej się kronice teatru – skrótowo przedstawiono najważniejsze wydarzenia do roku 1999, czyli objęcia dyrekcji teatru przez Krystynę Meissner. Gazetowa konwencja pozwala najmocniej zaakcentować najważniejsze dyrekcje (Chronickiego, Witkowskiego, Brauna). Druga część to rodzaj ankiety jubileuszowej – dyrektor Meissner rozesłała listy z następującym pytaniem: „Jak Pan widzi współczesny polski teatr i czego by mu Pan dzisiaj życzył, a czego życzyłby Pan naszemu teatrowi na sześćdziesięciolecie?”. Wszystko rozpoczyna odpowiedź Tadeusza Różewicza – Sztuki nienapisane. Później na rozkładówkach spotykają się teksty Józefa Szajny i Pawła Szkotaka, Jerzego Jarockiego i Jacka Głomba, Jerzego Koeniga i Piotra Kruszczyńskiego.
Format wydawnictwa – powiedzmy, pośredni między starym i nowym formatem „Tygodnika Powszechnego” – pozwolił na umieszczenie dużych, atrakcyjnych reprodukcji zdjęć. Żeby wzmocnić wrażenie prasowe: mamy do czynienia z gazetą z dodatkiem – gratis płyta z indeksem premier.

tytuł Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 1947–2007
Gazeta Jubileuszowa

red. Anna Błaszczak, Małgorzata Bruder
miejsce i rok Wrocław, 8-9 listopada 2007

teatrolog, badacz polityki kulturalnej i organizacji teatru, wykładowca i dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze AT. W latach 2007-2016 członek redakcji „Teatru”, w latach 2009-2020 kierownik działu literackiego Teatru Narodowego.