10/2020

Nagrody „Teatru”

Nagrody „Teatru” za sezon 2019/2020

 

Jury w składzie:
Jacek Cieślak, Jacek Kopciński (przewodniczący), Wojciech Majcherek, Jacek Wakar, Kalina Zalewska, przyznało nagrody.

 

Nagrodę im. Konrada Swinarskiego
dla najlepszego reżysera w sezonie 2019/2020 otrzymał

Mariusz Treliński

za reżyserię Halki Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie

 

Nominacje w tej kategorii otrzymali:

Jan Klata za reżyserię Matki Joanny od Aniołów wg Jarosława Iwaszkiewicza w Nowym Teatrze w Warszawie

Agnieszka Glińska za reżyserię Halki Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie (Sala Młynarskiego)

 Wojciech Kościelniak za reżyserię Przybysza na motywach albumu Shauna Tana w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie

Bartosz Szydłowski za reżyserię Hamleta Williama Szekspira w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

 

Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza
za najlepszą kobiecą kreację aktorską w sezonie 2019/2020 otrzymała

Eliza Borowska

za rolę kobiety w spektaklu Wszystko płynie na podstawie książki Wasilija Grossmana w reżyserii Janusza Opryńskiego w Teatrze Soho w Warszawie

 

Nominacje w tej kategorii otrzymały:

Agnieszka Judycka za rolę Ofelii w Hamlecie Williama Szekspira w reżyserii Bartosza Szydłowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Sara Celler-Jezierska za rolę inspirowaną postacią Marii Magdaleny w Jezusie Jędrzeja Piaskowskiego w reżyserii Autora w Nowym Teatrze w Warszawie oraz za rolę w spektaklu Wracać wciąż do domu na podstawie książki Ursuli K. Le Guin w reżyserii Magdy Szpecht w TR Warszawa

Joanna Kasperek za rolę Lubow Raniewskiej w Wiśniowym sadzie Antoniego Czechowa w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza
za najlepszą męską kreację aktorską w sezonie 2019/2020 otrzymał

Jacek Braciak

za rolę Andrzeja we Wstydzie Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata w Teatrze Współczesnym w Warszawie

 

Nominacje w tej kategorii otrzymali:

Bartosz Bielenia za rolę księdza Suryna w Matce Joannie od Aniołów wg Jarosława Iwaszkiewicza w reżyserii Jana Klaty w Nowym Teatrze w Warszawie

Marcin Kalisz za rolę Hamleta w Hamlecie Williama Szekspira w reżyserii Bartosza Szydłowskiego w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Sławomir Grzymkowski za rolę Mężczyzny w spektaklu Wszystko płynie na podstawie książki Wasilija Grossmana w reżyserii Janusza Opryńskiego w Teatrze Soho w Warszawie

Julian Świeżewski za rolę Malapartego w Capri – wyspie uciekinierów na podstawie utworów Kaputt i Skóra Curzia Malapartego w reżyserii Krystiana Lupy w Teatrze Powszechnym w Warszawie

 

Nagrodą Specjalną „Teatru”
uhonorowano

Profesor Annę Kuligowską-Korzeniewską

za ogromny wkład w budowanie historii teatru i dramatu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych żydowskiej kulturze teatralnej w Polsce