Maksymilian Wroniszewski

absolwent filologii polskiej, doktorant na wydziale Filologicznym UG. Publikował m.in. w „Didaskaliach”, „Obiegu”, „Toposie” i „Twórczości”.