Anna Banach

autorka pracy Znaczenie tradycyjnej kultury i folkloru w kształtowaniu się teatru tańca w Polsce, współredaktorka publikacji Taniec współczesny w Polsce w drugiej połowie XX w.