Adrian R. Chmielewski

teatrolog, dramatopisarz, absolwent Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie.