Adrianna Lewańska

absolwentka Instytutu Filozofii UW i Centre Recherches Sociologiques Raymond Aron EHESS, nauczyciel akademicki, tłumaczka, scenarzystka, związana z Ośrodkiem Kultury Francuskiej UW.