Agata Wittchen-Barełkowska

filolog polski i teatrolog, doktor nauk humanistycznych. Autorka pierwszej polskiej monografii Thomasa Bernharda.