Agnieszka Wójtowicz

doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa UO. Autorka książki Od „Orfeusza” do „Studium o Hamlecie”. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1958-1964) (2004).