Aleksandra Zińczuk

badaczka kultury i języka pogranicza. Działa w przestrzeni edukacji nieformalnej i obywatelskiej, pisze i publikuje. Organizatorka/koordynatorka seminariów, programów badawczych, festiwali, wystaw i konferencji, najczęściej o charakterze artystycznym, międzynarodowym i upamiętniającym, wizyt studyjnych i szkoleń m.in. „Latającego Uniwersytetu Historii Mówionej”, międzynarodowego think tanku „Inwestycja w kulturę”. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie z filologii polskiej na UMCS.