Anna Korzeniowska-Bihun

absolwentka Wiedzy o Teatrze AT i ukrainistyki UW, doktor nauk humanistycznych. Tłumaczka z ukraińskiego, redaktorka antologii dramatu ukraińskiego, autorka artykułów i publikacji naukowych w obu językach.