BEATA POPCZYK-SZCZĘSNA

doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ. Interesuje się dramatem i teatrem XX wieku w perspektywie antropologicznej i intertekstualnej, specjalizuje się w dramaturgii Janusza Głowackiego.