Csilla Gizińska

absolwentka filologii węgierskiej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Zajmuje się literaturą węgierską XX wieku oraz recepcją dramatu węgierskiego w Polsce.