Dobrochna Ratajczakowa

profesor zwyczajny w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UAM w Poznaniu. Od lat zajmuje się historią teatru polskiego. Autorka m.in. książek W krysztale i płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze (2006), Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych (2014).