Dominik Sulej

doktor nauk humanistycznych, asystent w Katedrze Teorii Literatury UKSW. Autor książki „Kosmos” jako gabinet luster. Psychomachia Witolda Gombrowicza.