Dorota Fox

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i doktor habilitowany w dziedzinie kulturoznawstwa. Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu UŚ. Autorka monografii: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia (2007) oraz Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918–1939 (2013).