Filip Szałasek

literaturoznawca, krytyk muzyczny, publikuje m.in. w „Opcjach”, „Studiach Kulturoznawczych”, „Masce”, „Blizie”. Autor książek Jak pisać o muzyce. O wolnym słuchaniu (2015) i Nagrania terenowe (2017).