Gabriela Abrasowicz

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autorka monografii Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990-2010 (2016) oraz serii artykułów naukowych.