Georges Banu

francuski krytyk i badacz teatru pochodzenia rumuńskiego. Profesor paryskiej Sorbonne Nouvelle. Współredaktor naczelny pisma „Alternatives théâtrales”. Prezydent honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT.