Jacek Wakar

krytyk teatralny, absolwent Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie.