Jakub Kłeczek

doktor nauk humanistycznych, pracownik UAM. Zajmuje się relacjami sztuk medialnych i performatywnych. Współautor monografii Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów (2015), Wideo w sztukach wizualnych (2019).