Jerzy Koenig

krytyk teatralny, publicysta, rusycysta, tłumacz. W latach 1968-1972 redaktor naczelny „Teatru”. Założyciel Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST, jego dziekan w latach 1975-1981 i ponownie w latach 1993-1996. Szef Teatru Telewizji (1982-1996) oraz dyrektor artystyczny Starego Teatru w Krakowie (1998-2002).