Jerzy Machowski

absolwent wrocławskiej AST. Reżyser teatralny, radiowy i telewizyjny, debiutował w Teatrze Miejskim w Gliwicach Niezwykłym lotem pilota Pirxa (2017).