Justyna Biernat

Absolwentka teatrologii i filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych.