Kamila Łapicka

recenzentka teatralna, absolwentka Wiedzy o Teatrze warszawskiej AT.