Karolina Czerska

doktor nauk humanistycznych, romanistka, teatrolog, tłumaczka. Pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej UJ.