Karolina Obszyńska

absolwentka filologii polskiej, publikowała na łamach „Nietak!tu”, „Teatru Lalek” czy „Teatraliów”.