Karolina Prykowska-Michalak

doktor habilitowany profesor nadzwyczajny UŁ. Adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej. Prowadzi zajęcia dotyczące polityki kulturalnej i zarządzania w sektorze kultury na kulturoznawstwie, a od roku 2009 także studia podyplomowe „Zarządzanie kulturą”.