Karolina Wycisk

krytyczka, edukatorka i kuratorka, doktorantka Wydziału Polonistyki UJ. Prowadzi fundację Performat.