Katarzyna Bester

teoretyk teatru, krytyk i kuratorka. Doktor nauk humanistycznych w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.