Katarzyna Gołos-Dąbrowska

absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa, asystentka w Katedrze Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów UKSW.