Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak

doktor, romanistka, hispanistka i teatrolożka. Członkini Polskiej Kompanii Teatralnej. Współpracowała z UAM i UMCS. Publikowała m.in. w ,,Kulturze i Społeczeństwie”, ,,Teatrze” oraz tomach zbiorowych za granicą.