Krzysztof Pleśniarowicz

wykładowca UJ, zajmuje się teorią i historią teatru oraz performatyką. Ostatnio wydał książkę „Kantor” (2018).