Magdalena Rewerenda

doktor nauk humanistycznych, pracuje na UAM w Poznaniu.