Małgorzata Budzowska

filolożka klasyczna i teatrolożka, profesor w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ, Early Career Associate w Archive of Performances of Greek and Roman Dramas w University of Oxford. Autorka książki Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku w perspektywie kulturowej (2018), współautorka leksykonu Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów (2020).