Małgorzata Grzegorzewska

anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.