Małgorzata Ślarzyńska

doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, italianistka i polonistka. Autorka książek Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności (2012), Obraz literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. XX wieku (2017). Współorganizowała pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję poświęconą Malapartemu „Il Volga nasce in Europa: Malaparte in Polonia e in Russia

(2019).