Małgorzata Szum

krytyk teatralna, w latach 2001-2005 wicedyrektorka Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, pracuje w Teatrze Narodowym w Warszawie.