Marek Troszyński

doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w problematyce polskiego romantyzmu (szczególnie życia i dzieła Juliusza Słowackiego).