Maria Napiontkowa

historyk teatru, autorka Teatru polskiego Października (2021).