Maria Steiner

doktor nauk humanistycznych, związana z UWr. Przedmiotem jej badań są tradycyjne formy sztuki widowiskowej oraz widowiska kulturowe i etniczne. Autorka książki Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej (2003).