Michał Łuczewski

socjolog specjalizujący się w problematyce wsi, doktor nauk humanistycznych, publicysta. Adiunkt w Instytucie Socjologii UW. W 2018 uzyskał habilitację na podstawie publikacji Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności.