Monika Błaszczak

adiunkt w Zakładzie Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Literaturoznawczyni, teatrolożka i kulturoznawczyni. Współautorka mającej ukazać się w tym roku książki-albumu o Teatrze Usta Usta Republika.