Monika Pasiecznik

krytyk muzyczna i kuratorka, felietonistka „Odry. Absolwentka polonistyki UWr i teorii muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Publikowała w wielu specjalistycznych pismach, takich jak m.in. „Glissando”, „Dissonance”, „Neue Zeitschrift für Musik”, „MusikTexte”, „Positionen”, „World New Music Magazine”. Autorka książki Rytuał superformuły o Karlheinzu Stockhausenie oraz współautorka (wraz z Tomaszem Biernackim) zbioru esejów o współczesnych operach Po zmierzchu. Inicjatorka polskiego wydania oraz tłumaczka książki Harry’ego Lehmanna Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki.