Nikodem Karolak

absolwent Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, wykładowca tej uczelni. Dyrektor festiwalu Inlandimensions.