Piotr Jakubowski

absolwent kulturoznawstwa i studiów doktoranckich UAM, doktor nauk humanistycznych, pracuje w UKSW. Autor Pułapki Tożsamości. Między narracją a literaturą (2016).