Robert Jarociński

aktor teatralny i filmowy, absolwent Akademii Teatralnej (2002). Od 2002 r. aktor Teatru Narodowego.