Teresa Dobrzyńska

literaturoznawca, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Pracowni Poetyki Teoretycznej. Autorka wielu rozpraw i monografii z zakresu poetyki, stylistyki i teorii tekstu.