Wiktor Uhlig

absolwent kulturoznawstwa i geografii w ramach MISH na UW. Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Kulturze Współczesnej” i „Przeglądzie Humanistycznym”.