Wojciech Lipowski

teatrolog, autor książki o twórczości Kornela Filipowicza Niezwykła codzienność (2012).